Bezvízový styk

Fórum:

18. 6. 2017

Mezi Ukrajinou a zeměmi schengenského prostoru začal před týdnem platit bezvízový styk. Ten schválil v dubnu Evropský parlament.
Ukrajinci ke vstupu do schengenského prostoru potřebují pouze biometrický pas, jejich pobyt v průběhu 180 dní nesmí přesáhnout 90 dní.
Bezvízový styk, který se vztahuje na celou EU s výjimkou Británie a Irska, ale nezajišťuje občanům Ukrajiny právo v unii pracovat.